سامانه مدیریت صندوق وام ضروری آموزش و پرورش بوانات

نکات قابل توجه همکاران محترم:

متقاضی دریافت وام نباید به صندوق وام بدهکار باشد

همکاران متقاضی وام پس از ثبت درخواست وام، پرینت آن را نزد خود نگه داری نمایند

مدت انتظار دریافت وام بستگی به سرمایه صندوق/میزان سرمایه افراد و تعداد درخواست همکاران در هر ماه می باشد.

همکاران محترم پس از ثبت درخواست به هیچ وجه نیاز به مراجعه به دایره تعاون یا برقراری تماس تلفنی ندارند